Gosselin Logistics news

Welcome to our news section

De Vlaamse Waterweg kiest voor Gosselin Group & WDP nv als investeerder op Genk-Zuid

(Dit artikel is gebaseerd op de nieuwsberichten van De Vlaamse Waterweg en Flows)

De Vlaamse Waterweg bood een aantal percelen langs het Albertkanaal in Genk aan voor het ontwikkelen van nieuwe watergebonden activiteiten. De Raad van Bestuur besliste om na beoordeling van de ingediende kandidaatstellingen een concessieovereenkomst voor een watergebonden terrein van 11ha af te sluiten met WDP & Gosselin Group. “Zij grepen met hun kandidatuur de kans aan om voluit in te zetten op transport over het water,” zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Deze bedrijven kiezen zo voor een duurzame oplossing met oog voor waterwegverbindingen met de havens en het buitenland.”

Groei logistieke divisie

Volgens Marc Smet, CEO van Gosselin Group, past de investering in Genk-Zuid in de groei van de logistieke activiteiten. “Samen met WDP gaan we daar 60.000 m² ontwikkelen. Dat is nodig om de groei van onze logistieke activiteiten te faciliteren. De site in Deurne zit binnen de twee jaar vol, ook al komt daar binnenkort nog de voormalige site van Milcobel bij. We hadden ingetekend op de aanbesteding van de Vlaamse Waterweg en de concessie voor zone C is aan ons gegund”, legt Smet uit.

Duitsland

De nieuwe site in Genk zal vooral ingezet worden voor het afwikkelen van overzeese trafieken van en naar Duitsland. “We zullen bekijken hoe we samen met het vlakbij gelegen Port of Limburg die volumes per lichter kunnen afhandelen. Het terrein dat we in concessie nemen, kan op termijn een kade krijgen, maar ondertussen bekijken we verschillende mogelijkheden. De focus ligt voornamelijk op goederen met overzeese connectie. In principe moet de site tegen eind 2024 operationeel zijn”, besluit Smet.

Haven Genk
Bedrijventerrein Genk-Zuid

De Vlaamse Waterweg bood via een vermarktingsprocedure vijf bedrijventerreinen aan gelegen langs het Albertkanaal in het industriegebied Genk-Zuid dat ontsloten wordt via de Henry Fordlaan (N702) die een snelle verbinding voorziet naar zowel de E313 als de E314.

Bij de marktbevraging werden 19 dossiers ingediend voor één of meerdere percelen.

De raad van bestuur van De Vlaamse Waterweg nv woog de verschillende kandidaturen af en besliste op 13 juli 2022 op basis van de gunningscriteria WDP nv & Gosselin Group als kandidaat te weerhouden voor zone C.

“Ik ben verheugd dat we op deze manier een aanzienlijk vervoersvolume op het water krijgen. Want iedere vracht op onze waterwegen staat niet in de file op onze autowegen,” verklaart minister Peeters. “Deze toekenning komt trouwens niet alleen de groei van de binnenvaart, maar ook die van de economie en de werkgelegenheid in Limburg ten goede. Er wordt immers een tewerkstelling van 88 FTE vooropgesteld.”

Meer overslag gezocht

Minister Peeters steunt De Vlaamse Waterweg in hun voornemen: “Het Albertkanaal is té belangrijk als schakel voor de omslag van goederentransport naar onze waterwegen, om het niet voldoende te benutten. Enkel door sterk watergebonden activiteiten aan te trekken kunnen we onze ambitie waarmaken om tegen 2030 het aandeel binnenvaart in de logistieke keten te verhogen tot 20%.”

About Gosselin Logistics

Gosselin Logistics is a leading provider of logistics services. With activities ranging from shipping, forwarding and warehouse storage to customs formalities Gosselin Logistics can offer its customers a constant supply chain. Heavy-Gosselin is a division of Gosselin Logistics specialized in industrial projects. 

Gosselin Logistics is a division of the Gosselin Group that has its headquarters in Antwerp, Belgium. The company was founded in 1930 and employs a staff of 800 that generates more than 350 million Euros in sales.

Unloading heavy lifts

Gosselin organizes the first 2 heavy-lift deliveries for Ineos Project One in Port of Antwerp-Bruges (Belgium)

Ineos Belgium awarded the Gosselin Group as their general contractor for the marshalling yard for Ineos Project One. Last Friday, Biglift Shipping b.v. vessel, MV Happy Star, delivered the first 2 heavy-lifts at the heavy-lift marshalling yard PSA Breakbulk Terminal (410).
BayWa r.e. en Gosselin

First container of 950 marks the start of the collaboration between BayWa r.e. Solar Trade and Gosselin

Like the laying of a foundation stone, the arrival of the first container of solar panels marks the new cooperation between BayWa r.e. Solar Trade and Gosselin. To achieve the storage of some 950 containers per year, Gosselin expanded its customs license from just its own warehouses to external warehouses.
Opwaardering Albertkanaal

Nog meer inzetten op binnenvaart

De opwaardering van het Albertkanaal is bijna voltooid. De ophoging van de bruggen en verbreding van het kanaal zorgen dat vierlaags containervaart voor DV containers voortaan mogelijk wordt. Ook voor Gosselin is dit goed nieuws aangezien Logistics zwaar inzet op de binnenvaart als transportmiddel.